CrossFit Nuoret 1x/vk Kevätkausi 2022 – 10.1.2022 – 22.5.2022

179.00

Nuorten Crossfit tunnit on suunnattu 11-14 vuotiaille nuorille. Nuorten Crossfit tunneilla harjoitellaan useita eri osa alueita, sekä kehitetään motorisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret tulevat oppimaan liikunnan ilon ja kuinka fyysistä kapasiteettia voi kehittää hauskalla tavalla antoisassa ympäristössä ilman minkäänlaista arvostelua. 

Kurssi sisältää 18 kertaa (talvilomaviikkolla ei ole tuntia) yht. 179e

Harjoitukset aina sunnuntaisin

 

Ilmoitathan kassalla lisätiedot -kohdan kommenttikentässä lapsen nimen!

**TEHDESSÄNI OSTOKSEN VAKUUTAN, ETTÄ OLEN LUKENUT ALLA OLEVAN VASTUUNVAPAUSSITOUMUKSEN JA PALVELUN KÄYTTÖSÄÄNNÖT. HYVÄKSYN NE KAIKILTA OSIN SEKÄ SITOUDUN NOUDATTAMAAN NIITÄ KAIKESSA HARJOITTELUA KOSKEVASSA TOIMINNASSANI.**

Varasto loppu

Osasto: Avainsanat tuotteelle , , , , ,
Jäsenehdot ja vastuuvapautus – CrossFit Red Arrow/ Move & Enjoy Oy
 1. Vapaaehtoinen osallistuminen Lapseni osallistuu CrossFit- ja/tai toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun riskeistä. Olen tietoinen siitä, että CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu, kuten kaikki liikunta, sisältää loukkaantumisriskin. Olen kykenevä harkitsemaan lapseni osallistumisen terveyden ja taitojen kannalta. Jos olen epävarma lapseni terveydentilastani, olen velvollinen itse käyttämään lapseni lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.
 1. Järjestäjän vapautus vastuusta
  Tietoisena CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.
 2. Vakuutukset
  Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse lapseni tapaturmavakuutuksesta. Kaikki vapaa-ajanvakuutukset eivät välttämättä korvaa CrossFit- ja/tai toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. Olen itse vastuussa oman vakuutukseni ehtojen tarkastamisesta.
 3. Sairaudet ja muut rajoitteet CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu on intensiivinen ja vaativa kuntoilumuoto. Neuvotelkaa tarpeentullen CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.
 1. Vaatimukset
  Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.
 2. Valokuvaus ja kuvien käyttö Myönnän Move & Enjoy Oy:lle (CrossFit Red Arrow) luvan kuvata opetustilanteita ja käyttää kulva- tai videomateriaalia (“photo”) julkaisuissaan, mukaan lukien nettipohjaiset julkaisut, ilman erillistä maksua tai lupaa. Ymmärrän, että kuvamateriaalista tulee CrossFIt Red Arrow:n omaisuutta, eikä materiaalia toimiteta asiakkaalle ilman erillistä sopimusta.
 3. CrossFit Red Arrow jäsenyys
  CrossFit Kids lukukausi maksu oikeuttaa CrossFit Kids tunneille osallistumisen-
 4. Laskutus
  Paikan kurssille voi vahvistaa maksamalla lukukausimaksun.
 5. Lasten ja nuorten harjoittelu
  Alaikäisten lasten vanhempien tulee hyväksyä vastuuvapaussopimus lapsensa puolesta. Edellä mainitut ehdot koskevat myös salillamme harjoittelevia alaikäisiä. Vanhemmat hyväksyvät ehdot ostamalla tuotteen.
 6. Käytössäännöt
  Asiakkaat sitoutuvat osallistumaan, ja saapumaan ajoissa, niille tunneille, joille ovat rekisteröityneet. Myöhästymisestä voi ilmoittaa puhelimitse (+358 50 548 4765) tai sähköpostitse [email protected] Asiakkaat ovat itse vastuussa siitä, että heidän käyttämänsä painot soveltuvat kunkin henkilökohtaiseen fyysiseen kuntoon ja kokemukseen sekä harjoitustilanteeseen. Välineiden pudottaminen tai heittäminen (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen: painonnostotangot, kahvakuulat, käsipainot) on kiellettyä, ellei tarkoituksena ole välttää loukkaantumista tai onnettomuutta. Välineitä ja laitteita käytettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta, kun harjoitusympäristössä on muita harjoittelijoita. Harjoitteluun osallistuminen sairaana ja alkoholin- tai huumeiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kiellettyä.
 1. Sitoumuksen hyväksyminen
  Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat. Maksamalla jäsen- tai kuukausimaksun hyväksyn yllä luetellut ehdot ja säännöt.
 2. Allekirjoitus
  Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu ostamalla tuotteen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on CrossFit Red Arrow/ Move & Enjoy Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Move & Enjoy Oy, Kimalaisentie 14 A, 01490 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jane Ollila, p. 040 725 6004 [email protected]

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– jäsensopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä rekisterinpitäjän oma markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan ja asiakkuuden päätyttyä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).