Ale!

Tammikuun On Ramp – Peruskurssi + 2 viikkoa treeniaikaa

129.00

On Ramp peruskurssi suoritetaan viikonlopun aikana. Opetus lauantaina klo 12:30-15:30 sunnuntaina klo 11:00- 14:00.

OnRamp peruskurssilla käydään läpi CrossFitin oleelliset perusliikkeet, jotka opittuasi voit osallistua treeneihin ja WODeihin (päivän treeneihin). On Ramp -peruskurssi suoritetaan kahtena päivänä yhden viikonlopun aikana. Yksi kurssipäivä kestää 3 tuntia.

Heti kun kurssi on suoritettu, voit osallistua kaikkiin Crossfit treeneihin ilman rajoituksia. Kurssin jälkeen kaikilla kurssilaisilla on 2 viikon jäsenyys voimassa, jonka jälkeen on aika valita oikeanlainen jäsenyystyyppi, joka sopii sinulle parhaiten . Vaihtoehtoja on paljon ja maksutapa Klarnan kautta onnistuu suoramaksun lisäksi, myös laskutus, sekä osamaksu.

Kurssin normaali hinta on 159 € ja sisältää  2 viikon kokeilujakson

Meillä käy myös seuraavat maksutavat: Smartum, ePassi, Edenred ja EazyBreak. Jos maksutapasi on joku edellä mainituista, lähetä meille viesti osoitteeseen [email protected] niin kerromme, miten maksu hoidetaan ja varaamme sinulle paikan kurssilta.

**TEHDESSÄNI OSTOKSEN VAKUUTAN, ETTÄ OLEN LUKENUT ALLA OLEVAN VASTUUNVAPAUSSITOUMUKSEN JA PALVELUN KÄYTTÖSÄÄNNÖT. HYVÄKSYN NE KAIKILTA OSIN SEKÄ SITOUDUN NOUDATTAMAAN NIITÄ KAIKESSA HARJOITTELUA KOSKEVASSA TOIMINNASSANI.**

Saatavuus: 2 varastossa

JÄSENEHDOT (CROSSFIT NOUSU), MOVE & ENJOY OY

 

Yleistä

Seuraavia jäsenehtoja sovelletaan kaikkien CrossFit-harjoittelumaksuja (kuukausimaksut, sarjakortit, kurssit) ostaneiden
kohdalla. Jatkossa harjoittelumaksuja maksaneista käytetään nimitystä ”jäsen”. Jäsenehdot astuvat voimaan, kun ostotapahtuma on tapahtunut. Jäsenehdot ovat näkyvissä mm. CrossFit Nousun nettisivuilla.

Tunneille saavutaan ajoissa. Tunti tulee varata etukäteen WODConnect-palvelun: www.wodconnect.com kautta, tai sovelluksesta (poislukien
omatoimiharjoittelijat). Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellinen lämmittely valmentajan ohjeiden mukaan ja lisäksi tarvittaessa itsenäisesti. Painoja ja muita harjoitteluun tarkoitettuja välineitä käsiteltäessä tulee
noudattaa erityistä varovaisuutta. Pidä myös sinua ympäröivä alue aina turvallisena. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alaisena harjoittelu on ehdottomasti kielletty. Osallistuminen tunneille edellyttää, että tarvittavat maksut on maksettu oikea-aikaisesti.

Jäsenyys

Crossfit Nousun jäseneksi voivat liittyä kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt (tai poikkeustapauksissa myös vanhempien vastuulla ja suostumuksella alle 18- vuotiaat), jotka voivat terveydentilansa puolesta harrastaa intensiivistä liikuntaa. Jäsenyyden edellytyksenä on CrossFit-tekniikoiden turvallinen hallitseminen, joka yleensä varmennetaan käymällä CrossFit OnRamp-kurssi
tai vähintäänkin yksityinen katselmus joko meillä tai muulla virallisella CrossFit Inc -lisensoidulla salilla. Jäsenyys on aina henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle eikä siihen kuuluvaa kulkuoikeutta saa myöskään luovuttaa edelleen toiselle henkilölle. Jäsen sitoutuu noudattamaan salin ohjeistuksia harjoitteluun liittyen ja käyttää välineistöä, laitteita ja tiloja niille sovitulla tavalla eikä aiheuta niille vahinkoa välinpitämättömyydellään tai toimimalla vastoin yhteisiä ohjeistuksia. Jäsenen vastuulla on huolehtia viimeisenä harjoitustiloista poistuessaan, että harjoittelutilojen ovet sekä valot on varmasti suljettu.

 

Vastuuvapautus ja vakuutukset

Harjoittelu salin tiloissa tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsen on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja on itse
vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä̈ vakuutuksistaan. Tiedostaen harjoitteluun liittyvät riskit asiakkaana toimiva jäsen vapauttaa salin kaikesta vastuusta liittyen omaan, terveyteensä. Jäsen on kaikilta osin itse myös  vastuussa lasten ja lemmikkieläinten turvallisuudesta ja terveydestä, mikäli tuon ne mukanani seuraamaan harjoittelua ja vapauttaa järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta myös lapsiin ja lemmikkieläimiin nähden.

Sali ei myöskään vastaa asiakkaidensa eli jäsentensä omaisuudesta tai omaisuudella tapahtuvista vahingoista yhteisissä tiloissa.

 

 Muutokset jäsenyyteen tai jäsenyyden irtisanominen

Jäsenyyden irtisanominen ja jäsenyyttä koskevat muutokset tulee tehdä kirjallisena viimeistään viikko ennen seuraavan laskun
muodostumista osoitteeseen [email protected] Muutoin jäsen on velvollinen  maksamaan laskun. Sairastuminen ja jäsenyyden jäädytys Loukkaantumisen tai pidemmän sairastumisen sattuessa jäsenyyden tauottaminen on mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian sairastumisen sattuessa laittamalla viestiä osoitteeseen [email protected] Huomioithan kuitenkin, että omavastuu sairastumis- ja. loukkaantumistapauksissa on aina 14 vuorokautta ja hyvitystä ei voi hakea takautuvasti eikä sitä makseta rahana vaan se siirretään maksetun sopimuskauden jatkoksi. Lomamatka ei ole maksetun jäsenyyden keskeytyksen peruste. Jäsenyyden voi laittaa halutessaan tauolle, mutta tästä tulee ilmoittaa kirjallisesti viimeistään viikko ennen seuraavan laskun muodostumista osoitteeseen [email protected] Huomioithan myös, että tauotuksen jälkeen laskutus jatkuu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

Laskutus ja laskun maksu

Muodostunut lasku on ostopäätös ja laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita sopimuksen irtisanomista. Harjoitusmaksut lähetetään
sopimuskautta ennen tai sen alussa ja maksuaikaa on 7 vrk. Maksuvaihtoehtoina ovat viitemaksu, yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä käteinen. Myös yleisimmät liikuntaedut käyvät maksuvälineenä. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edelleen maksamatta olevasta saatavasta voidaan periä
muistutuslisä. Jäsen on velvollinen suorittamaan mahdolliset viivästys- ja perintäkulut. CrossFit Nousu voi keskeyttää jäsenen oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta jäsentä maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä̈. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun jäsen on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

 

Lupa kuvien ja videoiden käyttöön

Hyväksyn, että CF Nousu saa käyttää minusta toimitiloissa otettuja kuvia ja videokuvaa, toiminnan esittelyyn, mukaan lukien sosiaalinen
media (Facebook ja Instagram) sekä kotisivut: www.crossfitnousu.fi.

Luovutan CF Nousulle oikeudet käyttää valokuvia ja videota korvauksetta toiminnassa, enkä tule pyytämään korvauksia kuvien käytöstä nyt
tai myöhemmin. Kuvia ja videoita käytetään CF Nousun arvojen ja periaatteiden mukaisesti. CF Nousu sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä käytöstapoja.

 

Henkilötiedot ja niiden käsittely

CrossFit Nousu käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jäsen
hyväksyy sen, että CrossFit Nousu rekisteröi, tallentaa ja käyttää henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja Jäsenen CrossFit Nousun palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen Tehden Oy:n
asiakastietojärjestelmään. Jäsentietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset. CrossFit Nousu voi lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ja ohjeistuksia ensisijaisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Halutessaan jäsen voi ilmoittaa, ettei halua CrossFit Nousun lähettävän uutiskirjeitä tai markkinointiviestejä.